Leszek Szaruga – Warszawska Premiera Literacka, 7 listopada

Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kultury Polskiej
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

zapraszają na

uroczysty wieczór  z okazji przyznania
Warszawskiej Premiery Literackiej
Leszkowi Szarudze

za książkę września 2016 roku

Trochę inne historie

Nagrodę Autorowi oraz dyplom honorowy
Wydawnictwu CONVIVO
wręczy przewodniczący Jury
ADAM POMORSKI

Laudację wygłosi
IWONA SMOLKA

Fragmenty książki odczyta
MARIA GŁADKOWSKA

Poniedziałek 7 listopada 2016 roku godz.17.00
Klub Księgarza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 22/24

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska, Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka,  Jacek Wakar

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS