Jubileusz 650-lecia księgarstwa

19 marca 2013 roku odbyło się w Klubie Księgarza w Warszawie pierwsze spotkanie zaproszonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgarzy Polskich przedstawicieli organizacji wchodzących w skład Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców. W spotkaniu uczestniczyli członkowie władz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenia Księgarzy Polskich oraz przedstawiciel Polskiej Izby Książki. W trakcie spotkania omówiono przesłane wcześniej propozycje tyczące powołania Komitetu Organizacyjnego jubileuszu 650-lecia ustanowienia na uczelni krakowskiej zawodu stacjonariusza. Rocznica przypada w 2014 roku.

Zebrani wyrazili przekonanie, że do Komitetu Organizacyjnego powinni wejść również przedstawiciele organizacji zrzeszających drukarzy, by w ten sposób Komitet jednoczył wszystkie zawody zatrudnione przy produkcji i udostępnianiu książki.

Dotychczas akces do Komitetu Organizacyjnego obchodów zgłosiły poza uczestnikami wstępnego spotkania także Polskie Towarzystwo Wydawców Książek oraz Izba Księgarstwa Polskiego.

W związku ze zbliżającymi się obchodami Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich postanowiono zwołać następne spotkanie w pierwszej połowie kwietnia.

Zarząd Główny SKP