Jubileusz 60-lecia Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i Dzień Księgarza 12/13

Jubileusz 60-lecia Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i Dzień Księgarza 12/13

16 grudnia 2016 roku w Klubie Księgarza przy Rynku Starego Miasta w Warszawie obchodziliśmy jubileusz 60-lecia Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Tego dnia świętowaliśmy także Dzień Księgarza, czyli „12/13”.

Przybyło wielu szacownych gości i zasłużonych księgarzy, przedstawicieli organizacji społecznych działających na rynku książki.

Przewodniczący Zarządu Głównego SKP Tadeusz Prześlakiewicz przywitał wszystkich zgromadzonych, a  szczególnie Elżbietę Stefańczyk – przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Janusza Foglera – prezesa Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Jarosława Klejnockiego – dyrektora Muzeum Literatury, Anielę Topulos – reprezentującą Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Grzegorza Majerowicza – wiceprezesa Polskiej Izby Książki, Mieczysława Bielenia – wiceprezesa Towarzystwa Bibliofilów Polskich, Barbarę Rogalską – kierownik Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, Darię Supel – reprezentującą warszawską Szkołę Księgarską.
Odczytano listy gratulacyjne od Dariusza Jaworskiego – dyrektora Instytutu Książki, Marka Wawrzkiewicza – prezesa Związku Literatów Polskich, Henryka Tokarza – prezesa Izby Księgarstwa Polskiego i Jerzego Mechlińskiego – przewodniczącego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy.

Przewodniczący Stowarzyszenia Tadeusz Prześlakiewicz w swoim wystąpieniu przypominał, że to właśnie w Klubie Księgarza przed sześćdziesięcioma laty toczono dyskusje o potrzebie powołania nowej organizacji, która miałaby zastąpić zlikwidowany w 1951 roku Związek Księgarzy Polskich. Zebranie organizacyjne Stowarzyszenia odbyło się 2 marca 1956 roku, podczas którego wybrany został Komitet Założycielski SKP. Przewodniczącym Komitetu został Zbigniew Balicki, sekretarzem Witold Stankiewicz, skarbnikiem Józef Komarnicki, przewodniczącym Komisji Organizacyjnej Edmund Neustein, a przewodniczącym Komisji Statutowej Stanisław Suchański.
Tadeusz Prześlakiewicz przypomniał także, że SKP postulowało od początku istnienia tej organizacji o rozwijanie idei kształcenia zawodowego w zawodzie księgarza na poziomie średnim i wyższym. Podkreślił również znaczenie nowej inicjatywy, jaką jest uruchomiona w 2015 roku Polska Akademia Księgarstwa.
Przewodniczący nawiązał też do grudniowego terminu spotkania, który ma być upamiętnieniem przedwojennego święta księgarzy 12/13. Tradycję tę kontynuuje Stowarzyszenie Księgarzy Polskich. W latach trzydziestych ubiegłego stulecia wprowadzono szczególne zasady rabatu udzielanego księgarzom przez wydawców, czyli przy zamówieniu tuzina egzemplarzy jednego tytułu wydawca bezpłatnie dawał egzemplarz trzynasty. Stąd tradycja, aby Dzień Księgarza obchodzić trzynastego dnia dwunastego miesiąca.

Miłym akcentem była informacja, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński uhonorował Stowarzyszenie Księgarzy Polskich nagrodą okolicznościową z okazji jubileuszu 60-lecia. Przedstawicielka ministra pani Ewa Brzostowska wręczyła także odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaczenia otrzymali: Katarzyna Balicka-Więckowska, Alicja Szczęsna-Kania, Paweł Podniesiński i Jerzy Mechliński.

Następnie przewodniczący wręczył dyplomy uznania i dyplomy dla jubilatów.
Specjalny dyplom uznania – według projektu Andrzeja Tomaszewskiego – otrzymała Irena Janowska-Woźniak za 45 lat aktywnej promocji literatury, popularyzacji książki i czytelnictwa.
Tradycyjnie Stowarzyszenie Księgarzy Polskich uhonorowało także nestorów, szczególnie zasłużonych dla środowiska. Dyplomy z okazji ukończenia 70 lat otrzymali: Piotr Dobrołęcki, Jerzy Okuniewski i Jan Rodzeń.

Bogdan Klukowski w swoim wystąpieniu „60 lat minęło” przybliżył zgromadzonym historię powstania Stowarzyszenia Księgarzy Polskich.

Andrzej Skrzypczak  wygłosił gawędę „Księgarskie silva rerum”, zaprezentował również nowy numer „Wiadomości Księgarskich” wydany z okazji jubileuszu SKP.

W części artystycznej wystąpili Antoni Czajkowski (pianino) i Marek Majewski (gitara i śpiew).