Jerzy Górzański w Klubie Księgarza, 2 grudnia

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SOPOTU
KLUB KSIĘGARZA
ŻONA GRAŻYNA
oraz
PRZYJACIELE

zapraszają

w przeddzień 77 Urodzin Autora
na wieczór promocyjny tomu poezji

Jerzego Górzańskiego

PRZEDSTAWIENIA
wydanego w serii „Biblioteka Toposu”

O Autorze i Jego wierszach mówić będą: Piotr Matywiecki, Iwona Smolka i Wacław Tkaczuk
Wybrane wiersze odczyta Andrzej Ferenc
Spotkanie poprowadzi Marek Ławrynowicz

Piątek 2 grudnia 2016 roku godzina 17.00
Klub Księgarza w Warszawie Rynek Starego Miasta  22/24

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS