Chcesz mieć własne „ZDANIE”? – Klub Księgarza, 14 grudnia

Chcesz mieć własne „ZDANIE”?

***

StowarzyszenieKuźnica
Redakcja „ZDANIA”
i
Klub Księgarza

zapraszają
na wieczór promocyjny najnowszego numeru

3-4/2016

Pismo zaprezentuje  dr Edward Chudziński – Redaktor Naczelny
Spotkanie  z udziałem autorów poprowadzi
doc. Andrzej Kurz – Prezes „Kuźnicy”

Środa 14 grudnia 2016 roku godzina 17.00
Klub Księgarza w Warszawie Rynek Starego Miasta 22/24

Spotkanie zakończą rozmowy towarzyskie przy lampce wina

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera
Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS