Filip Trzaska – ostatni z wielkich

 Jubileusze, nagrody, wyróżnienia

We wtorek 15 grudnia w Klubie Księgarza w Warszawie uczczono tradycyjny Dzień Księgarza. “Święto Księgarza obchodzimy w dniach następujących po 13 grudnia, aby nie myliło się ze znamienną rocznicą, jaka właśnie na ten dzień przypada” – powiedział Waldemar Janaszkiewicz, prezes Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, otwierając doroczną uroczystość, na którą przybyła ponad setka zasłużonych pracowników księgarstwa i polskiej książki. 

Waldemar Janaszkiewicz podsumował działania SKP w ciągu tego roku. Odbyły się dwa wyjątkowe jubileusze seniorów polskiego księgarstwa. Halina Pfeiffer-Milerowa oraz honorowy prezes SKP Tadeusz Hussak obchodzili w tym roku 90-te urodziny, a trzeci jubileusz odbył się właśnie podczas świątecznego spotkania, gdy świętowano 90-te urodziny Filipa Trzaski. SKP wraz z innymi organizacjami branżowymi aktywnie uczestniczyło w organizacji tegorocznych obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, a szczególnie w gali, jaka odbyła się 23 kwietnia w warszawskim teatrze Buffo.

Podczas otwarcia Targów Książki w Krakowie wręczono nagrody laureatom ogłoszonego przez SKP konkursu na wspomnienia zatytułowanego „Moje dwudziestolecie”, a który finansowo został wsparty przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odbyły się też cztery Salony Księgarzy w Bibliotece Narodowej.

– Czcigodny Jubilacie, przypadł mi niebywały zaszczyt, aby powiedzieć kilka słów o tak ważnej postaci w naszym środowisku – rozpoczął swoją laudację Bogdan Klukowski honorując Filipa Trzaskę – „człowieka kilku epok”, jak powiedział. Z okazji jubileuszu SKP wydało bibliofilski druk w limitowanym nakładzie 100 egzemplarzy zatytułowany „Ostatni z Wielkich. Rzecz o Filipie Trzasce, księgarzu, redaktorze, autorze, wydawcy i społeczniku”. 
Bogdan Klukowski został również uhonorowany w trakcie księgarskiego święta. Z okazji 70-tej rocznicy urodzin, a przede wszystkim z okazji 40-lecia pracy z książką, otrzymał nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którą w imieniu Bogdana Zdrojewskiego wręczył mu Waldemar Janaszkiewicz.

Była też okazja do wręczenia drugiej nagrody w konkursie na wspomnienia księgarzy Andrzejowi Nagrabie, który w listopadzie nie mógł przyjechać do Krakowa. Laureat pochodzi z rodziny o tradycjach księgarskich: z książką był związany Jego ojciec, obecnie bracia i córka. Zasługą Andrzeja Nagraby było stworzenie koncepcji Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego Ikar.