60 lat Szkoły Księgarskiej w Warszawie

Szkoła księgarska świętuje jubileusz 

Jubileusz 6o-lecia Liceum Księgarskiego obchodzono w poniedziałek 14 grudnia w warszawskim Technikum Księgarskim im. Stefana Żeromskiego. Szkoła powstała w 1949 jako Państwowe Liceum Księgarskie.

Od tego czasu kilkakrotnie zmieniała nazwę oraz adresy w Warszawie, aby w 1963 roku na stałe zadomowić się w własnym budynku przy ul. Żeromskiego 81. W tym samym roku dekretem ministra oświaty nadano jej imię Stefana Żeromskiego. Dotychczas szkołę księgarską ukończyło 3.260 uczniów.

Gratulacje złożyli przedstawiciele władz dzielnicowych i oświatowych, odczytano także listy gratulacyjne od ministra edukacji narodowej, przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i dyrektora Biblioteki Narodowej. Podczas uroczystości w imieniu Stowarzyszenia Księgarzy Polskich głos zabierali: dr Andrzej Skrzypczak oraz prezes SKP Waldemar Janaszkiewicz, który w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego wręczył odznaczenia resortowe „Zasłużony dla kultury” dwóm nauczycielkom: Darii Supel i Ewie Głuskiej. Prezes w  imieniu Stowarzyszenia odznaczył Elżbietę Królak, dyrektorkę Technikum Księgarskiego, Złotą Odznaką Honorową SKP. Wystąpił również Tadeusz Hussak, honorowy prezes SKP, który był przed laty nauczycielem w Szkole Księgarskiej.

Gratulacje i życzenia złożyła również Jelena Romadina z Moskowskowo Koleża – szkoły księgarskiej z Moskwy, współpracującej z warszawską placówką. Swoje wystąpienia mieli:  Mieczysław Bieleń, najstarszy absolwent szkoły księgarskiej, którą ukończył w 1953 roku, obecnie pełniący funkcję wiceprezesa Towarzystwa Bibliofilów Polskich, a także Andrzej Stefański, absolwent, a potem nauczyciel w szkole księgarskiej. Pozdrowienia i życzenia przekazali także przedstawiciele szkół księgarskich z Poznania, Gdańska i Łodzi oraz Jacek Pastuszka w imieniu warszawskiego Domu Książki.

Część oficjalną zakończył spektakl literacki przygotowany przez uczniów szkoły. Gości zaproszono potem na kiermasz uczniowski oraz na spotkanie towarzyskie.

Absolwenci szkoły pracowali i pracują na różnych stanowiskach związanych z powstawaniem książki, jej udostępnianiem i informacją.