Elżbieta Stefańczyk w Salonie Księgarzy

W Sali Darczyńców Biblioteki Narodowej w czwartek 20 maja 2010 roku gościem kolejnego spotkania w Salonie Księgarzy była Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej inaugurując spotkanie w Salonie Księgarza powitał licznie zebraną publiczność w imieniu organizatorów: Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Izby Księgarstwa Polskiego oraz Biblioteki Narodowej. 

Prowadzący spotkanie Bogdan Klukowski rozpoczął od pytania „Jak zostaje się prezesem?” – zmuszając niejako gościa do wypowiedzi z „wyższego poziomu”. Zdaniem Elżbiety Stefańczyk wystarczą do tego trzy rzeczy: zaufanie środowiska, rzetelna codzienna praca oraz … trochę szczęścia.  Elżbieta Stefańczyk będąca drugą kadencję przewodniczącą SBP podkreśliła, że w ponad 90-letniej historii stowarzyszenia jest pierwszą przewodniczącą-kobietą, w tak bardzo sfeminizowanym zawodzie.      

Elżbieta Stefańczyk po studiach na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej pracowała w ośrodkach informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej. Od 1993 r. pracuje w Bibliotece Narodowej, gdzie od 2006 r. jest wicedyrektorem ds. gromadzenia i opracowania zbiorów. Od 2007 r. jest członkiem Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych przy ministrze kultury i dziedzictwa narodowego – a od roku 2009 członkiem Krajowej Rady Bibliotecznej. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów, jest także redaktorem wielu publikacji książkowych z zakresu bibliotekoznawstwa. 

Dużą część spotkania Elżbieta Stefańczyk poświęciła omówieniu zmian w tworzeniu programu działania SBP – przy zachowaniu konsekwencji programowej – odejście od programu kadencyjnego (na 4 lata) do określenia strategii SBP na lata 2010-2021, czemu sprzyja współpraca z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz program „Biblioteka Plus”. Program zakłada przekształcenie gminnych bibliotek publicznych w nowoczesne centra kultury. Stowarzyszenie organizuje od siedmiu lat w maju akcję pod nazwą „Tydzień Bibliotek”. To akcja popularyzacji książki i czytelnictwa oraz promowania działalności bibliotek w świadomości społecznej. 

SBP wydaje czasopisma i książki z zakresu bibliotekoznawstwa i nauki o książce oraz działa na rzecz integracji bibliotekarzy (8,5 tys. członków SBP) z bibliotek wszystkich sieci. Przy okazji dowiedzieliśmy się też, że powstały staraniem SBP „Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji” jest jedynym takim kodeksem zawodowym w obszarze kultury. 

Gość salonu oraz dyskutanci m. in. prezesi SKP i IKP, podkreślali znaczenie wspólnych działań i potrzebę niełatwych niekiedy dyskusji na forum Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców, (którego członkami są te trzy stowarzyszenia oraz Polska Izba Książki) w takich sprawach jak podatek VAT, ustawa o książce, problem egzemplarza obowiązkowego.  Na zakończenie spotkania Elżbieta Stefańczyk otrzymała medal pamiątkowy Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. (kbk)