55 lat Instytutu Książki i Czytelnictwa BN – sesja

Sesja jubileuszowa Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej.

W środę 26 maja 2010 w Bibliotece Narodowej w Warszawie z okazji 55-lecia powstania Instytutu Książki i Czytelnictwa BN odbyła się konferencja naukowa „Czytelnicy – biblioteka. Między kodeksem a siecią”. Szczególnie ciepło witam obecnych i byłych pracowników Instytutu z jego kierownikiem prof. Marcinem Drzewieckim oraz z jego poprzednikami: prof. Jadwigą Kołodziejską, prof. Oskarem Stanisławem Czarnikiem i dr Katarzyną Wolff – powiedział w powitalnym przemówieniu dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Stwierdził też, że „Instytut Książki i Czytelnictwa ma do spełnienia wielką rolę w polskim bibliotekarstwie, aby pomóc decydentom i członkom środowiska podejmować jak najlepsze decyzje”.

W „kilku słowach refleksji” prof. Jadwiga Kołodziejska scharakteryzowała działalność Instytutu dzieląc ja na dwa okresy – do i po 1989 roku. Pierwszy okres był „skupieniem naszych prac i naszej uwagi wokół ogromnych przemian, jakie dokonywały się w kraju po wojnie i w pierwszym dziesiątku lat, gdy miały miejsce wielkie migracje ze wsi do miast, powstanie przemysłu i urbanizacja kraju”. W drugim okresie – po 1989 roku – „wszystko się zmieniło, powstał wolny rynek, w tym wolny rynek książki”. Pojawiły się nowe narzędzia informacyjne włącznie z internetem. – Są to zjawiska – bez przesady – globalne i Instytut musie je obserwować, bo zostaniemy bez właściwego podkładu – gruntu, na którym wszystko się dzieje – stwierdziła prof. Kołodziejska. Dodała na zakończenie: „w Instytucie są nowe pokolenia coraz lepiej wykształcone, coraz lepiej obyte w świecie i niech tak już zostanie!”.

Pozostałe wystąpienia były zatytułowane: „Czytelnictwo w Polsce. Zmiany i trwanie” (dr Janusz Kostecki), „Współczesny czytelnik w świetle badań” (dr Katarzyna Wolff), „Czytelnictwo młodzieży” (dr Zofia Zasacka), „Internet a czytelnictwo” (mgr Sebastian Wierny), „Jaka biblioteka publiczna?” (dr Barbara Budyńska), „Zasoby bibliotek w sieci” (dr Adam Rusek), oraz „Biblioteki dla dzieci i młodzieży – współcześnie” (dr Grażyna Lewandowicz-Nosal).

Dr Katarzyna Wolff zapowiedziała, że wyniki badań czytelnictwa z 2008 roku zostaną opublikowane na przełomie sierpnia i września tego roku w opracowaniu autorstwa Katarzyny Wolff i Izabeli Koryś zatytułowanym „Wybieram książkę. Społeczny zasięg książki w 2008 roku”. Potwierdziła też, że kolejna runda badań nad społecznym zasięgiem książki prowadzonych regularnie od 1992 roku przez Pracownię Badań Czytelnictwa IKiCz BN odbędzie się w końcu tego roku. (pd)