Bibliofile w Salonie Księgarzy

W czwartek 29 września 2011 roku o godz. 14 w Sali Darczyńców Biblioteki Narodowej w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Salon Księgarzy, na które tradycyjnie zaprosili Waldemar Janaszkiewicz – prezes Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Henryk Tokarz – prezes Izby Księgarstwa Polskiego oraz dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej. Tym razem gośćmi salonu byli działacze Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie: prof. Edward Towpik, Mieczysław Bieleń i Roman Nowoszewski a okazją do zaproszenia było 90-lecie Towarzystwa Bibliofilów. 

W imieniu kierownictwa Biblioteki Narodowej zebranych powitała zastępca dyrektora Ewa Potrzebnicka. Spotkanie prowadził dr Andrzej Skrzypczak, wieloletni członek Towarzystwa i pierwszy redaktor „Wiadomości Księgarskich”. Z powodów zdrowotnych członek władz Towarzystwa Bibliofilów Roman Nowoszewski nie mógł przybyć na spotkanie. Sylwetki Gości Salonu Księgarzy zaprezentował Andrzej Skrzypczak. Potem był czas na wypowiedzi, podczas których bibliofile mówili o narodzinach pasji bibliofilskiej i statusie społecznym miłośników książek. Była także okazja do wypowiedzi osób przybyłych na spotkanie, w trakcie tych opinii mowa była m.in. o tym, kto jest, kto może być bibliofilem i dlaczego osobom pracującym w branży księgarsko-wydawniczej  trudno zostać bibliofilami. Na spotkanie przybyło wielu miłośników książek, którzy zostali zaproszeni na uroczystą sesję Towarzystwa na 1 października 2011 roku o godz. 11.00 także w siedzibie Biblioteki Narodowej. Patronat medialny nad spotkaniem Salonu Księgarzy objął rocznik bibliofilów  “Akapit” oraz tradycyjnie już media z grupy Biblioteki Analiz: “Wiadomości Księgarskie”, Magazyn Literacki KSIĄŻKI”, “Biblioteka Analiz” oraz serwiswww.rynek-ksiazki.pl.  (bk)