Prof. Andrzej Werblan i nowy numer ZDANIA w Klubie Księgarza, 26 czerwca

StowarzyszenieKuźnica
Klub Księgarza

zapraszają na wieczór promocyjny

najnowszego numeru „Zdania”(2/201)
z rozmową „Troje na Jednego”
z prof.Andrzejem Werblanem

Spotkanie otworzy prof.dr hab. Krzysztof Szamałek,
przewodniczący warszawskiej Filii “Kuźnicy”

poprowadzi je dr Paweł Sękowski,
redaktor naczelny “Zdania”,
Prezes Stowarzyszenia “Kuźnica”

Środa 26 czerwca  godz.18.00
Klub Księgarza w Warszawie
Rynek Starego Miasta 22/24

***

Partnerem wydarzenia jest ZAiKS