Zofia Walas w Klubie Księgarza, 22 maja

Stowarzyszenie Księgarzy Polskich
Zarząd Okręgu Warszawskiego

zaprasza na

WIECZORY LITERACKIE

KLUB KSIĘGARZA – RYNEK STAREGO MIASTA 22/24

***

Poniedziałek 22 maja godz.18.00

wieczór promocyjny tomu poezji

Zofii Walas

BEZSKRZYDŁY ANIOŁ

Przekład na język bułgarski Łyczezar Seliaszki
Tom zaprezentuje i spotkanie poprowadzi Andrzej Zagdański
Oprawa muzyczna wieczoru Andrzej Zagdański – śpiew

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS