Zdanie 3-4/2017 w Klubie Księgarza, 27 listopada

Chcesz
mieć własne
„ZDANIE” ?

***

StowarzyszenieKuźnica
Redakcja „ZDANIA”
i
Klub Księgarza

zapraszają
na wieczór promocyjny najnowszego numeru

3-4/2017

Pismo zaprezentuje  Edward Chudziński – Redaktor Naczelny

Spotkanie  z udziałem autorów poprowadzi doc. Andrzej KurzPrezes „Kuźnicy”

Poniedziałek 27 listopada 2017 roku godzina 17.00

Klub Księgarza w Warszawie Rynek Starego Miasta 22/24

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS