Wspomnienie.

BOGDAN KLUKOWSKI (1939-2022)
Ze smutkiem informujemy, że 14 lutego zmarł Nasz Kolega Bogdan Klukowski. absolwent polonistyki na
Uniwersytecie Warszawskim. Od 1964 r. współpracował z Instytutem Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej
zajmując się rynkiem książki i księgarstwem. Od 1969 r. debiutował w „Nowych Książkach” jako recenzent .
Opublikował setki recenzji i artykułów związanych z literaturą polską i obcą. Był kierownikiem działu prozy w
redakcji miesięcznika „Nowe Książki”.
Współpracownik czasopism: „Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Przegląd Księgarski i Wydawniczy”, „Notes
Wydawniczy”, „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”, „Biblioteka Analiz”, „Wiadomości Księgarskie”, gdzie m.in. w swojej
publicystyce omawiał problemy związane z literaturą, książką i księgarstwem.
Pracował na różnych stanowiskach w instytucjach związanych z książką i czytelnictwem, m.in. był dyrektorem
biura zarządu w Związku Literatów Polskich i w Stowarzyszeniu Księgarzy Polskich. Po 1989 r. był m.in.
dyrektorem Departamentu Książki w Ministerstwie Kultury i Sztuki, a także redaktorem naczelnym dwutygodnika
„Świat Książki”.
Był scenarzystą i realizatorem narodowych ekspozycji na targach książki we Frankfurcie, Lipsku i Moskwie w
latach 1982-1998.
Pracował w Wydawnictwach Przemysłowych WEMA, w EuroPress Polska, Oficynie Wydawniczej „Rytm”, w
Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych.
Opracował antologię wspomnień Polaków wywiezionych do Związku Radzieckiego w czasie drugiej wojny
światowe „My deportowani” (1989) . Autor książek, m.in. „Książka w świecie współczesnym” (2003), „Książnice
Narodowe świata” (2005), „E-booki w kraju i na świecie”(2012). Opublikował z Markiem Toberą: „W tym
niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (1989-1995)”(2013).
Był członkiem SKP – w 2008 r. a okazji stulecia Związku Księgarzy Polskich ukazała Jego książka „Księgarstwo i
zawód księgarza w Polsce”.
Wykładał na kursach zawodowych Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, w liceum księgarskim i na
Podyplomowym Studium Polityki Wydawniczej i Księgarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.
Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Odznaką
Honorową ”Zasłużony dla Warszawy” i Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, którego był
członkiem honorowym.
Towarzyski, ceniony za spokój, rzeczowe podejście do każdego problemu oraz za pogodne usposobienie.
Będzie nam Go brakowało.

Pogrzeb Bogdana Klukowskiego w poniedziałek 21 lutego o godz. 10 w kościele  pw. NMP Matki
Miłosierdzia przy ul. św. Bonifacego 9 (Stegny) – następnie na cmentarzu w Pyrach.