Wojciech Orliński – Warszawska Premiera Literacka, 23 października

Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kultury Polskiej
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

zapraszają na

uroczysty wieczór  z okazji przyznania
Warszawskiej Premiery Literackiej
Wojciechowi Orlińskiemu

za książkę października 2017 roku

LEM
Życie nie z tej ziemi

Nagrodę Autorowi oraz dyplomy honorowe
Wydawnictwom : Czarne i Agora SA
wręczy przewodniczący Jury
ADAM POMORSKI

Laudację wygłosi
KRZYSZTOF VARGA

Fragmenty książki odczyta
MARIUSZ BONASZEWSKI

Poniedziałek 23 października 2017 roku, godz.17.00
Klub Księgarza w WarszawieRynek Starego Miasta 22/24

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska,  Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka,  Jacek Wakar

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS