Wiadomości Księgarskie nr 79, Rok XXIII, Styczeń – Grudzień 2016

Ukazał się najnowszy, jubileuszowy, numer czasopisma Wiadomości Księgarskie. Poniżej prezentujemy spis treści.

Wiadomości Księgarskie
Nr 79, Rok XXIII, Styczeń – Grudzień 2016

Spis treści

OD REDAKCJI
Andrzej Skrzypczak – Słowo wstępne
Katarzyna Balicka-Więckowska – Zanim powstało SKP
Kazimierz Rzewuski – Postscriptum do ostatniego rozdziału

WYDARZENIA – INFORMACJE – KOMUNIKATY
60 lat Stowarzyszenia Księgarzy Polskich – Kalendarium 1956-2016
Irena Janowska-Woźniak – Konkurs im. Leona Marszałka trzyma się

ROZMOWA NUMERU
Krzysztof Kaleta w rozmowie z Józefą Witas i Zofią Szpojankowską
Książka to także kultura, czyli dwugłos księgarski w sprawie

RYNEK KSIĄŻKI
Ewa Tenderenda-Ożóg – Ogólnopolska Baza Księgarń – rok od uruchomienia projektu
Jerzy Leszek Okuniewski – Dylematy polskiego rynku wydawniczo-księgarskiego
Jerzy Leszek Okuniewski – Przyszłość książek, przyszłość czytelnictwa

DZIAŁ ANTYKWARYCZNY
Paweł Podniesiński – Aukcje wczoraj i dziś (w PRL i w III RP)

Z ŻYCIA ORGANIZACJI KSIĘGARSKICH
Krystyna Dołoszyńska i Kazimierz Mrowczyk – Klub Miłośników Historii Księgarstwa i jego działalność w latach 2015-2016
Rocznice, jubileusze, czyli Dzień Księgarza AD 2015
Wpisy do ksiąg pamięci Klubu Księgarza

KSZTAŁCENIE KSIĘGARSKIE
Piotr Dobrołęcki – Jak to z PAK było?
Jerzy Leszek Okuniewski – O problemach edukacji zawodowej księgarzy

HISTORIA KSIĄŻKI I KSIĘGARSTWA
Adam Nowak – Katalogi księgarskie – messkataloge

LUDZIE KSIĄŻKI
„Ojcowie” Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

MISCELLANEA KSIĘGARSKIE
Anegdoty klubowe, czyli zdarzenia przez Jana Rodzenia spisane
Księgarskie fraszki i rymowanki