Tadeusz Hussak ma 90 lat

We wtorek, 6 października, w warszawskim Klubie Księgarza odbył się jubileusz 90-lecia urodzin Tadeusza Hussaka – Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Kresowianina, żołnierza września 1939 roku, Sybiraka, nauczyciela wielu pokoleń księgarzy, autora ponad 500 publikacji, w tym podręczników, książek, rozpraw, artykułów, wywiadów, recenzji itp.

Wśród licznie zebranych gości, oprócz rodziny i najbliższych krewnych, nie zabrakło przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Książki, Prezydenta m.st. Warszawy, związków twórczych, organizacji branżowych i kombatanckich, szkół księgarskich oraz samych księgarzy. Wszyscy na wstępie otrzymali okolicznościową broszurę pt. „Dwie miłości wielkie i jedna miniaturowa. Rzecz o Tadeuszu Hussaku, Honorowym Przewodniczącym Stowarzyszenia Księgarzy Polskich” autorstwa dr. Andrzeja Skrzypczaka.

W imieniu Zarządu Głównego SKP – gospodarza jubileuszu – gości powitał prezes Waldemar Janaszkiewicz. Następnie Joanna Dukaczewska i Jan Rodzeń zaprosili dr. Andrzeja Skrzypczaka do wygłoszenia laudacji na cześć Jubilata. Po krótkiej prezentacji sylwetki i dorobku Tadeusza Hussaka, głos zabierali m.in. Ewa Brzostowska w imieniu ministra kultury, Irena Puciło (IK), Andrzej Hagmajer w imieniu władz m.st. Warszawy, Rafał Skąpski (PTWK), Marek Wawrzkiewicz (ZLP), Elżbieta Stefańczyk (SBP), dr Katarzyna Materska (Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego), Anna Pietruczak („Wiadomości Księgarskie”) oraz dyrektorzy szkół księgarskich z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Poznania, Gdańska i Szczecina oraz księgarze z różnych zakątków Polski.

Po życzeniach przemówił sam Jubilat, który nie krył wzruszenia i zadowolenia z tak uroczystych obchodów. 
Na koniec części oficjalnej odśpiewano tradycyjne „sto lat”, choć w wielu przemówieniach podkreślano, że nie stu, ale dwustu lat potrzeba, by Tadeusz Hussak zdążył zrealizować wszystkie swoje zamierzenia.

Zebranym i Jubilatowi śpiewem i grą na gitarze umilała czas Elżbieta Sieradzińska. Partnerem obchodów jubileuszu była Książnica Polska z Olsztyna, która sfinansowała urodzinowy bankiet. Patroni medialni: „Wiadomości Księgarskie”, „Biblioteka Analiz”, Magazyn Literacki KSIĄŻKI” oraz portal Rynek-Książki.pl.