Romantyzm w umysłach i sercach Polaków, Klub Księgarza, 12 maja

Romantyzm w umysłach i sercach Polaków – dawniej i dzisiaj
Akademicki Dyskurs Pedagogiczny

W minionym  roku przypadła 200. rocznica pierwszego wydania    „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, które wyznaczyły początek polskiego romantyzmu. „Literatura i kultura polskiego romantyzmu ukształtowały wymiar i profil duchowy Polaków” – napisali posłowie w podjętej przez Sejm uchwale o ustanowieniu 2022 r. Rokiem Polskiego Romantyzmu.

W wielu mediach pobrzmiewają  dyskusje coraz bardziej dewaluujące zarówno wartości romantycznej kultury, jak i jej twórców, już zdaniem wielu nieaktualnych i niepotrzebnych polskiemu społeczeństwu. Na pewno nie jest to obojętne dla świadomości humanistów, w tym pedagogów, także i studentów, którzy kształtując swój pedagogiczny warsztat sięgają do tradycji i tworzą nowe jej wyrazy w czasach kulturowego i cywilizacyjnego szybkiego rozwoju.

Zakład Wychowania Literackiego i Muzycznego Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej proponuje AKADEMICKI DYSKURS PEDAGOGICZNY z udziałem profesorów i nauczycieli akademickich, studentów APS oraz uczniów liceów warszawskich.

Wyrażamy nadzieję, że będzie to naukowe, kulturowe i pedagogiczne wydarzenie, rezonujące w opinii publicznej.

Miejsce  Wydarzenia: Klub Księgarza , Rynek Starego Miasta 22/24,
termin: 12  maja(piątek) godz. 16.00

Prowadzenie:  Dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej)

 1. Romantyzm w lustrze XXI w. – rewizje i relektury
  Prof. dr hab. Ewa Paczoska (Uniwersytet Warszawski)
 1. Czy romantyzm jest nam potrzebny?
  Prof. dr hab. Jakub Zdz. Lichański (Uniwersytet Warszawski)
 1. Dlaczego romantyzm jest nam potrzebnyperspektywa pedagogiczna
  Prof. dr hab. Krystyna Pankowska (Uniwersytet Warszawski)
 1. Romantyzm we współczesnych koncepcjach edukacji
  Prof. dr hab. Bogusław  Śliwerski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej)

Opracowanie słowno-muzyczne dr M. Ostolska, mgr A. Pietruszka
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej)

Organizator:
Zakład Wychowania Literackiego i Muzycznego Instytutu Pedagogiki
Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej