Mikołaj Grynberg, Warszawska Premiera Literacka w Klubie Księgarza, 6 kwietnia

Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kultury Polskiej
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

zapraszają na

uroczysty wieczór z okazji przyznania
Warszawskiej Premiery Literackiej

Mikołajowi Grynbergowi

za książkę marca 2018 roku

Księga wyjścia

Nagrodę Autorowi oraz dyplom honorowy Wydawnictwu Czarne wręczy przewodniczący Jury
ADAM POMORSKI

Laudację wygłosi
ANNA NASIŁOWSKA

Fragmenty książki odczyta
WŁODZIMIERZ PRESS

Piątek 6 kwietnia  2018 roku, godz.17.00
Klub Księgarza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 22/24

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska, Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka, Jacek Wakar

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS