Mija 200 lat od wydania Encyklopedii Orgelbranda

W przyszłym roku mija 200 lat od urodzin Samuela Orgelbranda, warszawskiego księgarza i wydawcy, który był edytorem „Encyklopedii powszechnej”, pierwszej nowożytnej encyklopedii w języku polskim nazywanej „Encyklopedią Orgelbranda”. W pierwszej liczącej 28 tomów edycji rozpoczęto ją wydawać przed 150 laty – w roku 1859, a ukończono w roku 1868. 

Dla zorganizowania obchodów tych rocznic powstał Społeczny Komitet Uczczenia Pamięci Samuela Orgelbranda, który ukonstytuował się 14 września. Jego pierwszymi członkami są: Krzysztof Kaleta, sekretarz redakcji „Wiadomości Księgarskich”, jako przewodniczący, oraz Waldemar Janaszkiewicz, prezes Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i Piotr Dobrołęcki, wiceprezes Polskiej Izby Książki. 

Komitet przy wsparciu rodziny Orgelbrandów, potomków Samuela Orgelbranda, wystąpi do władz Warszawy z wnioskiem o nadanie obszarowi na warszawskim Mariensztacie, poniżej skarpy wiślanej, między ulicami Mariensztat i Sowią, nazwy „Skwer Samuela Orgelbranda”. Jest to w sąsiedztwie ul. Bednarskiej, gdzie znajdowała się oficyna Orgelbranda. 
Rodziny Orgelbrandów zadeklarowała gotowość ufundowania tablicy pamiątkowej, która powinna być odsłonięta w przyszłym roku, najprawdopodobniej 23 kwietnia – w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich.

W firmie wydawniczej Samuela Orgelbranda wydano trzy encyklopedie w pięciu wydaniach:
• S.Orgelbranda Encyklopedia Powszechna (1859), 28 tomów, Warszawa, 1859-1868
• S. Orgelbranda Encyklopedia Powszechna (1872), 12 tomów, Warszawa, trzy wydania: 1872-1876; 1877-1879; 1883-1884; 
• S. Orgelbranda Encyklopedia Powszechna (1898), wydanie ilustrowane, 18 tomów, Warszawa, 1898-1904 (16 tomów podstawowych), 1911 suplement cz.I, 1912 suplement cz.II