Mieczysław Machnicki, Warszawska Premiera Literacka, Klub Księgarza, 19 czerwca

Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kultury Polskiej
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

zapraszają na

uroczysty wieczór z okazji przyznania
Warszawskiej Premiery Literackiej
Mieczysławowi Machnickiemu


za książkę kwietnia 2017 roku

żeby rzecz zwaną rzeką uznać za skończoną
z serii BibliotekaToposu

Nagrodę Autorowi oraz dyplom honorowy
Towarzystwu Przyjaciół Sopotu
wręczy przewodniczący Jury
ADAM POMORSKI

Laudację wygłosi
PIOTR MATYWIECKI

Wybrane wiersze odczyta
MARIA GŁADKOWSKA

Poniedziałek 19 czerwca 2017 roku godz.17.00
Klub Księgarza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 22/24

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska, Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka, Jacek Wakar

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS