Magdalena Grochowska w Klubie Księgarza, 14 listopada

Miasto Stołeczne Warszawa * Polskie Towarzystwo Wydawców Książek *
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza * Staromiejski Dom Kultury *
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

mają zaszczyt zaprosić na

Uroczystość wręczenia nagrody
Warszawskiej Premiery Literackiej
za książkę listopada 2019 roku

Nagrodę za książkę

W CZASACH SZALEŃSTWA

odbierze

MAGDALENA GROCHOWSKA

Laudację wygłosi
Prof. MARCIN KULA

Fragmenty książki odczyta
KRYSTYNA CZUBÓWNA

Nagrodę Autorce
oraz dyplom honorowy Wydawnictwu AGORA SA
wręczy Przewodniczący Jury
ADAM POMORSKI

Uroczystość odbędzie się w czwartek 14 listopada 2019 roku
w Klubie Księgarza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 22/24.

Początek o godz.18.

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie:
Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska, Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka, Jacek Wakar.

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.