Maciej Patkowski w Klubie Księgarza, 24 listopada

Wydawnictwo LTW
ma zaszczyt zaprosić na spotkanie

z Maciejem Patkowskim

autorem książek:
Kryptonim Paderewski
Z Kresów na orbitę

połączone z promocją najnowszej
publikacji pt. Kołomyjka

Spotkanie poprowadzi
Wojciech Mucha

Fragmenty książki przeczyta
Janusz Guttner

Zapraszamy w czwartek 24 listopada
o godzinie 19.00

Klub Księgarza
Rynek Starego Miasta 22/24
Warszawa

Maciej Patkowski w Klubie Księgarza, 24 listopada 2016