Maciej Hen w Klubie Księgarza, 29 października

Miasto Stołeczne Warszawa
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

zapraszają na

uroczysty wieczór z okazji przyznania
Warszawskiej Premiery Literackiej

Maciejowi Henowi

za książkę października 2019 roku

Deutsch dla średnio zaawansowanych 

Nagrodę Autorowi oraz dyplom honorowy Wydawnictwu Literackiemu

wręczy Przewodniczący Jury
ADAM POMORSKI

Laudację wygłosi
PIOTR KOFTA

Fragmenty książki odczyta
WIKTOR ZBOROWSKI

Wtorek 29 października 2019 roku, godz.19.00
Klub Księgarza w WarszawieRynek Starego Miasta 22/24

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska, Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka,  Jacek Wakar

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS