Leszek Konarski w Klubie Księgarza, 25 listopada

STOWARZYSZENIE KSIĘGARZY POLSKICH
ZARZĄD OKRĘGU WARSZAWSKIEGO

zaprasza na

SPOTKANIA LITERACKIE

Czwartek 25 listopada godz.17.00

Wieczór promocyjny książki
Leszka Konarskiego

„Nowa Huta – wyjście z raju”
Wyd.Fundacja „Oratio Recta”

Spotkanie z Autorem poprowadzi Paweł Dybicz

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Promocji Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS

***

Spotkania w Klubie odbywają się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego