Krystyna Dąbrowska w Klubie Księgarza, 8 kwietnia

Miasto Stołeczne Warszawa
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

zapraszają na

uroczysty wieczór z okazji przyznania
Warszawskiej Premiery Literackiej

Krystynie Dąbrowskiej

za książkę lutego 2019 roku

Ścieżki dźwiękowe

Nagrodę Autorce oraz dyplom honorowy Wydawnictwu a5
wręczy przewodniczący Jury
ADAM POMORSKI

Laudację wygłosi
JACEK WAKAR

Wybrane wiersze odczytają:
MARIA GŁADKOWSKA i MACIEJ RAYZACHER

Poniedziałek 8 kwietnia 2019 roku, godz.17.00
Klub Księgarza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 22/24

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska,  Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka, Jacek Wakar

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS