Joanna Czeczott – Warszawska Premiera Literacka, 2 października

Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kultury Polskiej
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

zapraszają na

uroczysty wieczór z okazji przyznania
Warszawskiej Premiery Literackiej
Joannie Czeczott

za książkę sierpnia 2017 roku

Petersburg
Miasto snu

Nagrodę Autorce oraz dyplom honorowy
Wydawnictwu Czarne
wręczy przewodniczący Jury
ADAM POMORSKI

Laudację wygłosi
JACEK WAKAR

Fragmenty książki odczyta
KRYSTYNA CZUBÓWNA

Wtorek 2 października 2017 roku, godz.17.00
Klub Księgarza w WarszawieRynek Starego Miasta 22/24

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska, Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka, Jacek Wakar

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS