Janusz Majcherek i Tomasz Mościcki, Warszawska Premiera Literacka w Klubie Księgarza, 30 stycznia

Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kultury Polskiej
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

zapraszają na
uroczysty wieczór  z okazji przyznania
Warszawskiej Premiery Literackiej

Januszowi Majcherkowi
i
Tomaszowi Mościckiemu

za książkę stycznia   2018 roku
KRYPTONIM „DZIADY”
Teatr Narodowy 1967-1968

Nagrodę Autorowi oraz dyplom honorowy Fundacji HISTORIA i KULTURA
wręczy przewodniczący Jury
ADAM POMORSKI

Laudację wygłosi
BARBARA OSTERLOFF

Fragmenty książki odczyta
DAMIAN DAMIĘCKI

Wtorek 30 stycznia 2018 roku , godz.17.00
Klub Księgarza w WarszawieRynek Starego Miasta 22/24

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska, Jan Rodzeń (sekretarz),Iwona Smolka, Jacek Wakar

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości  przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS