Jak to z jubileuszami było

Jubileusze bibliofilów i księgarzy

10 grudnia 2011 roku w warszawskim Klubie Księgarza odbył się uroczysty Wieczór Jubilatów z okazji 55-lecia Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i 90-lecia Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie. Jego gospodarzami byli prezesi obu organizacji: Waldemar Janaszkiewicz i prof. Edward Towpik. Spotkanie prowadziła Joanna Dukaczewska, znana dziennikarka radiowa. Gościem specjalnym była tegoroczna jubilatka Kira Gałczyńska. W ten sposób księgarze i bibliofile obchodzili tradycyjne święto księgarskiego zawodu, które przypada 13 grudnia każdego roku.

Prof. Edward Towpik odwołał się do historii Towarzystwa Bibliofilów Polskich, które powstało w 1921 roku i prowadziło działalność do roku 1939. Wznowiło je w roku 1958, a obecnie obchodzi jubileusz 90-lecia. Natomiast Waldemar Janaszkiewicz przypomniał, że pierwsza organizacja księgarska czyli Związek Księgarzy Polskich powstał w 1908 roku i istniał do roku 1950, aby w 1956 roku wznowić działalność jako Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, a nastąpiło to właśnie w salach warszawskiego Klubu Księgarza, które prezes SKP nazwał w związku z tym „historycznymi”. Dlatego w 2008 roku obchodzono stulecie Związku, zaś obecnie 55-lecie Stowarzyszenia.

Następnie dr Zenon Butkiewicz, dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wręczył odznaczenia przyznane przez ministra Bogdana Zdrojewskiego. Towarzystwo Bibliofilów Polskich zostało uhonorowane Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a Stowarzyszenie Księgarzy Polskich otrzymało Nagrodę Specjalną Ministra. Srebrny Medal „Gloria Artis” otrzymał Czesław Apiecionek, najbardziej znany polski księgarz, a brązowy – Piotr Dobrołęcki, redaktor „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”.

Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” zostali uhonorowani księgarze i przyjaciele księgarstwa: Kazimierz Mrowczyk, były prezes SKP, Anna Pietruczak, zastępca redaktora naczelnego „Wiadomości Księgarskich”, dr Marek Tobera, były redaktor naczelny „Notesu Wydawniczego”, obecnie pracownik naukowy Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, oraz łódzki księgarz Benedykt Wandachowicz. Odznakę tę minister przyznał też bibliofilom: Mieczysławowi Bieleniowi, Jerzemu Zbigniewowi Golskiemu, Hannie Łaskarzewskiej, Romanowi Nowoszewskiemu, Wojciechowi Przyłuskiemu, Włodzimierzowi Rudnickiemu i Janowi Strausowi. Dyplom od ministra kultury i dziedzictwa narodowego otrzymał bibliofil Paweł Podniesiński.

Zarząd Główny SKP przyznał Złote Odznaki Honorowe, które otrzymali: Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy, Ewa Brzostowska z Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Dobrołęcki, Janusz Fogler, prezes ZAiKS, Irena Janowska-Woźniak z „Nowych Książek”, prof. Dariusz Kuźmina, dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Hanna Łaskarzewska z Biblioteki Narodowej, Jan Orgelbrand, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Piotr Panasiuk, grawer, którego zakład od 50 lat – od dwóch pokoleń – współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgarzy Polskich.

Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, wręczyła medale „W dowód uznania”, jakie SBP przyznało obu organizacjom obchodzącym jubileusze. Przypomniała przy tym hasło, jakie obecnie głosi bibliotekarska organizacja, a które brzmi „Biblioteka ciągle po drodze, nie mijam, wchodzę” i dodała, że podobnie powinno być z księgarnią – również „nie mijam, wchodzę”.

Dr Andrzej Skrzypczak, który tradycyjnie występuje na księgarskich spotkaniach jubileuszowych, odwołując się do kontekstów historycznych i kulturalnych, tym razem przedstawił imiona i sylwetki świętych patronów związanych z książką. Przypomniał, że patronem bibliotekarzy jest św. Wawrzyniec, a wydawców św. Benedykt, natomiast patronami księgarzy byli św. Hieronim i św. Jan Boży. Bibliofile zaś mają za patronkę św. Wiboradę z opactwa św. Gallena, która żyła w X wieku.

Jako motto zabrzmiały słowa „dzisiaj trudne są czasy dla pracy z książką dla księgarzy i bibliofilów”, które powiedział Tadeusz Hussak, senior polskich księgarzy, honorowy prezes SKP, gratulując wszystkim wyróżnionym i odznaczonym.

Jubileuszowy wieczór zakończył się występem Mieczysława Święcickiego, gwiazdy krakowskiej Piwnicy pod Baranami. Honory domu pełnił jak zwykle Jan Rodzeń, kierownik Klubu Księgarza w Warszawie.

(fran)