Grzegorz Walczak w Klubie Księgarza, 27 czerwca

STOWARZYSZENIE KSIĘGARZY POLSKICH
ZARZĄD OKRĘGU WARSZAWSKIEGO

zaprasza na

SPOTKANIA LITERACKIE
KLUB KSIĘGARZA – RYNEK STAREGO MIASTA 22/24
Środa 27 czerwca godz.18.00

Wieczór promocyjny dwujęzycznego tomu poezji

Grzegorza Walczaka
Hellada zastygła w mit

w przekładzie na grecki Pawła Krupki
z ilustracjami Małgorzaty Kovalskiej-Petalidou
Wyd. IBIS

Spotkanie z Autorem poprowadzi prof. Anna Nasiłowska

Wiersze odczytają : Stanisław Górka i Autor

Muzycznie oprawi spotkanie Jan Wojdak z zespołu „Wawele”

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Promocji Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS