Arkadiusz Szaraniec w Klubie Księgarza, 18 lipca

Miasto Stołeczne Warszawa
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

zapraszają na

uroczysty wieczór  z okazji przyznania
Warszawskiej Premiery Literackiej

Arkadiuszowi Szarańcowi

za książkę lipca 2019 roku

Warszawa dzika

Nagrodę Autorowi oraz dyplom honorowy
Wydawnictwu Iskry

wręczy przewodniczący Jury
ADAM POMORSKI

Laudację wygłosi
ANDRZEJ KRUSZEWICZ

Fragmenty książki odczyta
KRYSTYNA CZUBÓWNA

Czwartek 18 lipca 2019 roku, godz.18.00
Klub Księgarza w WarszawieRynek Starego Miasta 22/24

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska,  Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka,  Jacek Wakar

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS