Anna Piwkowska w Klubie Księgarza, 22 listopada

STOWARZYSZENIE KSIĘGARZY POLSKICH
ZARZĄD OKRĘGU w WARSZAWIE

zaprasza

do Klubu Księgarza przy Rynku Starego Miasta 22/24

na

SPOTKANIA  LITERACKIE

***

Wtorek 22 listopada godz.18.00
Wieczór promocyjny tomu poezji

Anny Piwkowskiej

FURTIANIE

Wydawnictwo ZNAK

Tom zaprezentuje i spotkanie z Autorką poprowadzi Marek Zagańczyk

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości
przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS