Andrzej Skalimowski w Klubie Księgarza, 16 maja

Miasto Stołeczne Warszawa
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

 zapraszają na

uroczysty wieczór z okazji przyznania
Warszawskiej Premiery Literackiej

Andrzejowi Skalimowskiemu

za książkę kwietnia 2019 roku

Sigalin
Towarzysz odbudowy

Nagrodę Autorowi oraz dyplom honorowy
Wydawnictwu Czarne

wręczy przewodniczący Jury
ADAM POMORSKI

Laudację wygłosi
Prof. dr hab. TOMASZ SZAROTA

Fragmenty książki odczyta
MARIUSZ BONASZEWSKI

Czwartek 16 maja 2019 roku, godz.19.00
Klub Księgarza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 22/24

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska, Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka, Jacek Wakar

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS