Adam Bodnar, Krzysztof Szamałek i Paweł Sękowski w Klubie Księgarza, 6 października

StowarzyszenieKuźnica
i Klub Księgarza

zapraszają
na wieczór promocyjny

najnowszego numeru „Zdania” (3/2023)

z rozmową „Troje na Jednego”
z dr hab.Adamem Bodnarem

Spotkanie otworzy prof.dr hab. Krzysztof Szamałek,
przewodniczący warszawskiej Filii „Kuźnicy”

poprowadzi je dr Paweł Sękowski,
Prezes Stowarzyszenia „Kuźnica”

Piątek 6 października  godz.18.00
Klub Księgarza w Warszawie
Rynek Starego Miasta 22/24

***

Partnerem wydarzenia jest ZAiKS