Archiwum kategorii: Salon Księgarzy

„Salon Księgarzy” to cykl spotkań z ciekawymi księgarzami i osobami związanymi z książką. Spotkania były organizowane w latach 2006-2011.

Marek Tobera w Salonie Księgarzy

Początki wolnego obrotu książką, a także wyzwania, szanse i problemy wolnego rynku książki w Polsce – to główne wątki poruszane podczas kolejnego spotkania z cyklu Salon Księgarzy, jakie 9 grudnia 2009 odbyło się w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Gościem i bohaterem spotkania był dr Marek Tobera z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. 

Czytaj dalej

Andrzej Skrzypczak w Salonie Księgarzy

Księgoznawca, wykładowca, bibliofil

W środę, 27 maja w Bibliotece Narodowej odbyło się spotkanie z dr. Andrzejem Skrzypczakiem pod hasłem: „Księgarz – od <starodruka> do e-booka”.
Zgromadzeni w Sali Darczyńców bibliofile, księgarze, wykładowcy akademiccy, bibliotekarze i dziennikarze przysłuchiwali się opowieściom gościa o jego pracy zawodowej, działalności naukowej i zainteresowaniach.

Czytaj dalej

Andrzej Tomaszewski w Salonie Księgarzy

9 grudnia odbył się ostatni w tym roku Salon Księgarzy w Bibliotece Narodowej. Jego gościem specjalnym był Andrzej Tomaszewski – znany typograf, redaktor i poligraf, a także autor tomu „Inwentarium poligrafii. Pismo drukarskie” (Ossolineum, 1989), poszukiwanego „Leksykonu pism drukarskich” (Krupski, 1996) i „Zapisków książkoroba” (Wydawnictwo Do, 2006) oraz wielu artykułów w prasie drukarsko-wydawniczej. Wielokrotnie nagradzany za projekty książek.

Czytaj dalej

Jan Lus w Salonie Księgarzy

Gościem czerwcowego Salonu Księgarzy organizowanego przez Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, Bibliotekę Narodową i Instytut Książki był prezes Izby Księgarstwa Polskiego – dr Jan Lus. Salon Księgarzy odbył się 10 czerwca tradycyjnie w Sali Darczyńców Biblioteki Narodowej w Warszawie. 

Czytaj dalej

Łukasz Gołębiewski w Salonie Księgarzy

Salon Księgarzy w Bibliotece Narodowej funkcjonuje od dwóch lat, jest organizowany przez Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, Izbę Księgarstwa Polskiego, narodową książnicę i Instytut Książki. Gościem Salonu 9 września był Łukasz Gołębiewski, autor wydanego w formie książkowej eseju „Śmierć książki – No Future Book”. Autor zajmuje się od kilkunastu lat analizą polskiego rynku książki, wraz z zespołem współpracowników opracowuje m.in. doroczną publikację „Rynek książki w Polsce”.

Czytaj dalej

Danuta Skóra w Salonie Księgarzy – Książka to dobry ZNAK

25 lutego 2009 odbył się pierwszy, z czterech zaplanowanych na ten rok, Salon Księgarzy w  Bibliotece Narodowej organizowany przez Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, Izbę Księgarstwa Polskiego, Instytut Książki oraz Bibliotekę Narodową. Gościem salonu była Danuta Skóra, dyrektor Społecznego Instytutu Wydawniczego „Znak”, który w tym roku obchodzi 50-lecie swojego istnienia. W rozmowie z Bogdanem Klukowskim wspominała początki wydawnictwa, jego twórców, pierwszych autorów, tytuły oraz okres trudny okres transformacji ustrojowo-systemowej. Mówiła także o tym, co jej się udało zrobić w ciągu 15 lat pracy i o wielkiej satysfakcji z możliwości wydawania książek, które dzięki poruszanym tematom są zawsze bliskie ludziom. 

Czytaj dalej